ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Interní a kardiologická ordinace

Naše ordinace má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a poj. (207)
  • Zdravotní pojišťovna Ministersva vnitra České republiky (211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Akutní ošetření poskytujeme u pacientů nesmluvních pojišťoven a rovněž osob nepojištěných za přímou úhradu.